NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SU YAPILARI

NOKTASAL PROJE su mühendisliği alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine ekonomik ve teknolojik çözümleri en etkin şekilde sunabilmektedir. Fizibilite raporlarından kesin projelere, teknik şartnamelerden kontrollük hizmetlerine kadar geniş bir alandaki birikimi ile NOKTASAL PROJE Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer almayı hedeflemektedir.

NOKTASAL PROJE ‘nin Su Yapıları alanında hizmet verdiği ve teknik kadrosuyla başarıyla yürüttüğü proje alanları aşağıda sıralanmaktadır.

Baraj Projeleri

Gölet Projeleri

Sulama ve Drenaj Projeleri

Planlama Projeleri

Regülatör ve HES Projeleri

Pompa İstasyonları

Atık Barajlar

NOKTASAL PROJE Hizmet verdiği Su Yapıları Proje alanındaki hizmetlerinde Dünyadaki ve Türkiyedeki teknik gelişmeleri takip etmektedir. Genç ve dinamik teknik kadrosu sayısal analizler konusunda uzmandır. Şartname ve standartlara uygun proje üretiminin yanı sıra projelerdeki özel durumlar karşısında CFD yazılımları ile yapı modellemesi sonrasında hidrolik simülasyon ve analizleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu yaparak gerçek koşullara göre su yapılarının tasarımını yapmaktadır. CFD yazılımlarıyla yapılan sayısal simülasyon sayesinde, sanal deney ortamı oluşturularak gerçek değerler elde edilebilmektedir. Su yapılarında statik ve geoteknik modellemeler de 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller kullanılarak yapılmaktadır. NOKTASAL PROJE, genç kadrosu ile klasik hesap yöntemlerinin yanı sıra aşağıdaki analizleri de projelerinde uygulamaktadır.

Doğrusal Statik Analiz

Nonlinear Statik Analiz

Yapım Aşaması Analizleri

Dinamik Analiz

Sızma Analizleri

Oturma Analizi

Konsolidasyon Oturma Analizleri

Şev Stabilite Analizleri

Çatlak Analizleri

Noktasal Projenin teknik kadrosu 2013 yılı itibariyle 4 Baraj, 9 gölet, 9 sulama, 4 planlama, 8 Regülatör ve HES, 6 Pompa İstasyonu ve 2 Atık Baraj projesini fizibilite ve planlama aşamasından uygulama projesine kadar tamamlamış ve idare tarafından onaylanmıştır.

KENTSEL ALTYAPI

Ekonomik gelişmelerle birlikte, insanların kentlerden beklentileri de gün geçtikçe artmaktadır. Bu artan talepler arasında, şehirlerin altyapısını oluşturan başlıca sistemlere NOKTASAL PROJE'nin getirdiği çözümler, temiz kaynaklar ve yaşanabilir bir çevre sunmaktadır. Gerek su temini, gerek atık yönetimi konusunda verdiği hizmetleriyle NOKTASAL PROJE, geleceğin modern ve yaşanabilir şehirlerinin yaratılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hizmet sunduğumuz alanlar:

Su Temini ve İçmesuyu Sistemleri

Arıtma Tesisleri

Kanalizasyon Sistemleri

Katı Atık Depoları

Derin Deniz Deşarjı

NOKTASAL PROJE kuruluş itibariyle, kentsel altyapı projelerinin yapılacağı arazi seçiminden başlayarak planlama, mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri ile en doğru ve fonksiyonel projeleri tasarlamayı kendine görev bilmiştir. NOKTASAL PROJE; konusunda en büyük yatırımcı kuruluş olan İller Bankası başta olmak üzere, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri, Dış İşleri Bakanlığı ile diğer birçok kurum ve kuruluş adına kentsel altyapı projelerini başarıyla yürütmektedir. NOKTASAL PROJE’nin kentsel altyapı alanında hizmet verdiği ve başarıyla yürüttüğü başlıca yapılar aşağıda sıralanmaktadır.

İçmesuyu Şebekesi

Su Depoları

İsale Hatları

İçmesuyu Pompa İstasyonları

İçmesuyu Terfi Hatları

Kaptajlar

Derin Kuyular

Kanalizasyon Şebekesi

Kollektör

Deşarj ve Geçici Deşarj Hatları

Kanalizasyon (Pissu) Terfi İstasyonları

Kanalizasyon Terfi Hatları

Yağmursuyu Şebekesi

Kollektör

Drenaj

Havza Planlaması

NOKTASAL PROJE sahip olduğu tecrübe ve teknik personel ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte başarıyla sonlandıracak kapasiteye sahiptir. Çalışanlarımızın yurtiçinde bugüne kadar yaptığı çok sayıda Îçmesuyu Projesi’ nin yanında Türkmenistan başta olmak üzere Libya, Azerbaycan, Afganistan, Irak’ ta yürütülen projelerde bulunması ve bu projeleri başarıyla tamamlamış olması referansımızdır. ARITMA TESİSLERİ İçmesuyu arıtma tesisi projeleri ve atıksu arıtma tesisi, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı göz önünde bulundurularak, enerji kullanımını asgari seviyede tutacak, en ekonomik neticeyi verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. NOKTASAL PROJE, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus ölçeğinde oluşan içmesuyu projelerinde ve atıksu arıtma projelerinde, uygulamaya esas projeler sunmaktadır. Üstlendiğimiz atıksu arıtma tesisi ve içmesuyu arıtma tesisi projelerimiz TSE, DIN, ASME, BS standartları esas alınarak tasarlanmaktadır. Projelerimiz belediyeler, İller Bankası ve uluslararası idareler tarafından belirlenen özel kriter ve standartla da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. NOKTASAL PROJE, teknolojik ekipmanlarla donatılan atıksu arıtma tesislerini; uzatmalı havalandırmalı aktif çamur, biyofilm, biyodisk, membran teknolojilerinin uygulandığı sürekli veya kesikli aerobik biyolojik arıtma prosesleri, sabit veya akışkan yataklı anaerobik biyolojik proseslerini çeşitli boyutlardaki atıksu arıtma tesisi projelerinde başarıyla uygulamaktadır.

GEOTEKNİK

Tüm uygulamalarda disiplin içerisinde çalışan NOKTASAL PROJE ekibi, en son akademik ve pratik gelişmeleri kullanmakta; üniversiteler ile ortak araştırma ve iş birliğinde bulunmaktadır. Suyapıları, Kentsel Altyapı, Ulaşım (Tünel ve Yol) Projelerinde Geoteknik değerlendirmeler ve analizler proje ekibimiz tarafından yapılarak geoteknik açıdan en uygun ve ekonomik çözüm yöntemi belirlenmektedir. Çözüm önerileri sunduğumuz ve başarıyla uygulanan projelerimiz aşağıda sıralanmaktadır.

Ankrajlı perde duvar projeleri
Fore kazık + ankrajlı duvar projeleri
Mini kazık + ankrajlı duvar projeleri
Jetgraut kolon ile zemin iyileştirme projeleri
Taş kolon ile zemin iyileştirme projeleri
Mini kazık ve fore kazık projeleri
Dinamik kompaksiyon ile zemin iyileştirme projeleri
Enjeksiyon ile zemin iyileştirme projeleri
Dolgu baraj sızma analiz ve projeleri
Şev stabilite analiz ve projeleri
Oturma analiz ve projeleri
Dolgu baraj dinamik analizleri
Kazıklı temel projeleri

NOKTASAL PROJE, Geoteknik alanında edindiği bilgi birikimini ile teknik standart ve yönetmeliklere uygun olarak 2 boyutlu veya 3 boyutlu sayısal modellemeler kullanarak, gerçeğe en yakın sonuç ve çözümleri hazırlamış olduğu raporlarda ve projelerde sunmaktadır.

MİMARLIK

NOKTASAL PROJE, mimari proje, danışmanlık, kontrollük ve proje yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

NOKTASAL PROJE, İnsan, yapı ve yapılı çevre arasındaki ilişkinin tasarlanması yoluyla bireyin kent yaşamına dahil edilmesi ve bu yaşamdan keyif almasını sağlamayı hedefler. Bu tip bir yaklaşım kaçınılmaz olarak mimari tasarım ölçeğinin genişlemesini ve alışıldık parsel ölçeğindeki yaklaşımlar yerine yapının ve bileşenlerinin bağlam ve insanla kurduğu ilişkiye dair tasarım kararlarının verilmesini gerektirir. NOKTASAL PROJE tasarımlarında; problem alanında yapı, açık alan ve yapılı çevreyi eşit önemde bir tasarım parametresi ve amacı olarak kabul eder ve bu alanlar ile kentli bireyin kuracağı ilişkiyi tasarlamaya odaklanır. NOKTASAL PROJE aşağıdaki konu ve yaklaşımları projelerinde benimsemiştir.

Mimari avan proje etüt ve incelemelerinin yapılması, uygulama projesi aşamasına getirilmesi,

Talepler doğrultusunda konsept proje tasarım ve geliştirme çalışmalarının hazırlanması, fonksiyon çözümlerinin yapılması, mimari çizim ve 3 boyutlu modellemelerin oluşturulması, render sonrası perspektiflerin hazırlanması,

Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik uygulama projelerinin yönlendirilmesi ve süperpose koordinasyonu,

Projedeki nihai imalat ve malzeme seçimlerinin yapılması,

Uygulama projesine yönelik sistem detayları ve çözümlerinin kontrol edilmesi ve  yönlendirilmesi,

Sipariş ve imalata yönelik uygulanma detaylarının kararları, çizimlerinin kontrolü,

Dekorasyon projeleri konsept tasarım kararlarının verilmesi, malzeme seçimleri, işveren sunumları, uygulama ve detay projeleri ilgili görsellerin hazırlanması.

EĞİTİM

NOKTASAL PROJE, birçok alanda proje hizmeti vermesinin yanında, karşılaşılan mühendislik problemlerinde kullandığı statik, geoteknik ve akış problemlerin çözümü konusunda eğitim faaliyeti gösteren bir mühendislik, danışmanlık firmasıdır.

Açık kanal hidroliği konusunda HECRAS programının ileri derecede kullanımına yönelik teknik destek ve eğitimlerde; 2 Boyutlu Analizler, Taşkın Öteleme Hesapları, Baraj Yıkılma Analizleri, Dere Islah Analizleri, Dere Islah Hesapları, Taşkın Analizleri, Kararsız Akış Analizleri, Dolusavak ve Derivasyon Yapıları Hidrolik Hesapları anlatılmaktadır.
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), ilgili alanda detaylı hesaplamaların yapılabildiği, akış alanı ve diğer fiziksel detayların gösterilebildiği, bilgisayar tabanlı bir mühendislik yöntemidir. CFD analizlerinin sonuçları, Simülasyon Tabanlı Yapı Tasarım sürecinde yapı çalışmasını, varsa problemlerini bilgisayar ortamında simüle etmeye ve yapı performansını optimize etmekte önemli faydalar sağlar. Gerek projelendirme aşamasında gerekse imalat sonrasında özellikle yapıların davranışını tam anlamıyla görmek ve gerçekte karşılaşabilecek sorunlara önceden önlem almayı sağlayacaktır. Bu kapsamda dolusavak, derivasyon, regülatör, çek yapıları, yükleme havuzları, sualma yapıları ve cebri boru yapılarının CFD programları ile modellenmesi bu eğitimin kapsamındadır.

Şev stabilitesi, Oturma analizleri, Sızma analizleri, Dinamik analizlerini yapma yeteneğine sahip birçok program NOKTASAL PROJE çalışanları olarak aktif kullanılmaktadır. Bizler eğitimin öneminin bilincinde olup, bilgi birikimimizi en doğru şekilde eğitimlerimizde sunmaktayız.

NOKTASAL PROJE bireysel kullanıcılara ve ilgili bütün resmi kurum ve kuruluşlara eğitim hizmeti sunmaktadır.